Om Strömstads Tidning 2019-01-17T14:20:26+00:00

Strömstads Tidning grundades 1866 av boktryckaren Karl Fredrik Blomberg. Första numret utkom den 17 oktober och förste redaktören var L. A. Larsson. Larsson övertog tidningen 1876 och ledde den fram till sin död. Strömstads Tidning ingår i Stampen Media som är en snabbt växande mediekoncern och en av Sveriges största ägare i dagstidningar, tillsammans med Göteborgs-Posten, TTELA, Bohusläningen, Hallandsposten, Hallands Nyheter och flera gratistidningar. Stampen Media når läsare från Hallandsåsen i söder till Strömstad i norr.

Chefredaktörens ord
Strömstads Tidning gör skillnad i vårt område. Vi granskar i stort och smått och strävar efter att ha ett läsarperspektiv. Genom att granska makten och bevaka det som är viktigt blir vi också till nytta för läsaren.
Vi värnar också det öppna samhället där humanism, mångfald och tolerans är självklara värden som inte går att kompromissa med.
Strömstads Tidning är inte bara den bästa nyhetsförmedlaren i Bohuslän, den är också ett givet sällskap där du finner lokala nyheter, intressanta reportage och människoöden, och sist men inte minst, den lokala debatten.
Ambitionen är att berätta om sånt som hänt i vårt lokala samhälle och i dialog med läsaren ska vi ständigt utveckla tidningen.

Ingalill Sundhage
Chefredaktör och ansvarig utgivare

Utgivare & upphovsrätt

Läs mer

Etiska regler

Läs mer

Frågor om journalistik

Läs mer

Information enligt personuppgiftslagen (PUL)

Läs mer

Lediga jobb

Stampen

Läs mer