Om Strömstads Tidning 2020-04-03T09:17:44+00:00

Strömstads Tidning grundades 1866 av boktryckaren Karl Fredrik Blomberg. Första numret utkom den 17 oktober och förste redaktören var L. A. Larsson. Larsson övertog tidningen 1876 och ledde den fram till sin död. Strömstads Tidning ingår i Stampen Media som är en snabbt växande mediekoncern och en av Sveriges största ägare i dagstidningar, tillsammans med Göteborgs-Posten, TTELA, Bohusläningen, Hallandsposten, Hallands Nyheter och flera gratistidningar. Stampen Media når läsare från Hallandsåsen i söder till Strömstad i norr.

Chefredaktörens ord
”Riktig journalistik gör skillnad” är Strömstads Tidnings ledord.  Det betyder att vi är läsarnas modiga vän i vardagen, och att vi alltid är trovärdiga, engagerade och relevanta.  Vi är en viktig del av det öppna samhället då vi granskar myndigheter och makthavare och på så sätt är en förutsättning för demokratin. Tolerans, alla människors lika värde och medmänsklighet är för oss orubbliga värden som vi värnar.

Men vi är så mycket mer än så! Vi bevakar allt som är intressant, spännande och roligt i området, vi vill vara först med små och stora lokala nyheter, vi går på djupet i grävande reportage och intervjuar människor i området som delar sina livsöden med oss.

Vi vill också främja den lokala debatten, också den är en viktig del av demokratin.

Våra läsare, tittare och lyssnare är alltid i fokus och vårt viktiga bollplank för tidningens utveckling.

Gunilla Håkansson
Chefredaktör och ansvarig utgivare

Utgivare & upphovsrätt

Läs mer

Etiska regler

Läs mer

Frågor om journalistik

Läs mer

Information enligt personuppgiftslagen (PUL)

Läs mer

Lediga jobb

Stampen

Läs mer